vrijdag 26 juni 2009

Waddenzee op Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst

De veelzijdige en unieke vogelpopulatie

De VN-organisatie UNESCO heeft bekendgemaakt dat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Nederland had samen met Duitsland dit unieke natuurgebied voorgedragen.

Het gebied waar het om gaat loopt van Texel tot Sylt in Noord-Duitsland. Het Deense deel van de Waddenzee wordt niet aan de lijst toegevoegd want Denemarken was niet betrokken bij de voordracht.

De Waddenvereniging heeft zich verheugd getoond over het besluit. Zo wordt het "grote belang van het gebied voor onze planeet erkend", aldus een woordvoerder van deze vereniging.

Aanmelding

Nederland meldde de Waddenzee in eind 2007 aan voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het kabinet stemde in met de officiële nominatie van het gebied.

Op de VN-lijst staan meer dan 800 wereldwijde erfgoedstukken die worden beschouwd als uniek en onvervangbaar, zoals bergen, kerken, kloosters, natuurgebieden, met een bijzondere culturele, natuurlijke of historische waarde.

Met een plaatsje op de Unesco-lijst, waarop bijvoorbeeld ook de Grand Canyon, het Great Barrier Reef, het Yellowstone Park en de piramides in Egypte prijken, hoopte het kabinet meer toeristen naar het Waddengebied te lokken. Daarnaast zou het ook gaan om het prestige.

Waddenzee

De Waddenzee is een gebied tussen Esbjerg in Denemarken en Den Helder en heeft een lengte van 500 km en is gemiddeld 20 km breed. In Nederland liggen de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen aan deze binnenzee.

Het gehele gebied betreft de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Duitsland, Denemarken en Nederland.

Het Deense deel van de zee komt niet op de lijst, want Kopenhagen was niet betrokken bij de voordracht.

Typerend zijn de tijdens eb droogvallende zandplaten, gescheiden door meer of minder diepe geulen, en de vele schelpdieren en vogelsoorten die hier hun leefomgeving hebben. Ook zeehonden krijgen in de Waddenzee hun jongen.

De Waddenzee kent veel verschillende soorten leefomgevingen. Het gebied huisvest ruim 10.000 soorten land- en waterdieren, van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren.

Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels uit alle windstreken, zoals uit Canada, Azië, Noord-Siberië, op doorreis een onmisbare tussenstop in het Waddengebied.

Het gebied laat verder zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet en zout water elkaar ontmoeten.

Daarnaast is de Waddenzee belangrijk voor de wereld omdat ze veel vertelt over de geschiedenis van de aarde.

Werelderfgoedlijst
In Nederland staan onder andere de molens in Kinderdijk, het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, de Stelling van Amsterdam, de Droogmakerij de Beemster, Schokland en ook de historische binnenstad van Willemstad in Curaçao al op de lijst.

Er is eerder voorgesteld om de Waddenzee aan te melden, maar de voormalige minister Veerman wees dat af na verzet van de Waddeneilanden.

De voordracht was opmerkelijk omdat de eilanden zich lang verzet hebben tegen plaatsing op de werelderfgoedlijst. De eilandbewoners vreesden voor nog meer beperkende maatregelen. Zij waren bang dat de Waddenzee een soort openluchtmuseum wordt.

Maar er is beloofd dat de Unesco-status geen extra beperkingen met zich meebrengt. Op de eilanden waren er daarom geen bezwaren meer te horen zijn.

Het uiteindelijke besluit is nu dus genomen door de Unesco, de United Nations Economic, Social and Cultural Organisation.

Zie ook de website
www.waddenzeewerelderfgoed.nl

(Robvandam)